Touitou Sandrine
Touitou Sandrine: 43.550993, 5.194541