Tournier Cyril
Tournier Cyril: 45.764043, 4.835659